Home arrow Public Procurement arrow Public Procurement arrow Achizitie servicii promovare - romanian only
  Home
About Us
25 Years Anniversary
Contact Us
Management
Departments
RDI Activities
Our Staff
Other Activities, According to the Law
Events/Announcements
Partners
Awards
Career
Useful Links
Public Procurement
Vanzari active
Conditii de utilizare
The Privacy Policy
Achizitie servicii promovare - romanian only
Tuesday, 29 November 2016

Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale achiziţionează în conformitate cu prevederile art. 7, alin (5) din Legea nr.98/2016, privind modul de realizare a achizitii publice, procedurilor de atribuire a  contractelor de achiziţie publică si de organizare a concursurilor de solutii, instrumentele si tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, precum si anumite aspect specifice in legatura cu executarea contractelor de achizitie publica, prin achiziţie directă,

Urmatoarele servicii:

1.    Servicii de promovare – cod CPV 79342200-5,

conform specificaţiilor prezentate in caietul de sarcini.

1. Procedura aplicată: Achiziţie directă de la operatorii economici cu activitate în domeniu, cu respectarea prevederilor Legii 98/2016 şi al procedurilor interne aprobate
2. Sursa de finanţare: Fonduri din activitatea de cercetare
3. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului va fi „preţul cel mai scăzut” in conditiile respectarii tuturor specificatiilor tehnice. Oferta tehnică şi financiară poate fi transmisă prin e-mail sau pe fax până pe data de 07.12.2016, ora 16,00.
4. Autoritatea contractantă solicită ca ofertantul să indice numărul contului si banca, datele de contact si adresa ofertantului.
Plata se va face prin O.P. în contul societatii, în baza facturii fiscale.
Operatorii economici interesaţi să depună oferta o pot face la adresa de e-mail This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it , la nr fax 021.311.75.95, sau la secretariatul INCSMPS din strada Povernei 6-8, sector 1.

Caiet de sarcini

 
< Prev   Next >


DanubePeerChains Proiect "DanubePeerChains: National Scientific Research Institute for Labour and Social Protection - INCSMPS, is Romanian partner in the project funded by the Transregational Interreg Danube Program, DanubePeerChains, DTP3-497-1.2         Details...