Home arrow Public Procurement arrow Public Procurement arrow Achizitie materiale consumabile - romanian only
  Home
About Us
25 Years Anniversary
Contact Us
Management
Departments
RDI Activities
Our Staff
Other Activities, According to the Law
Events/Announcements
Partners
Awards
Career
Useful Links
Public Procurement
Vanzari active
Conditii de utilizare
The Privacy Policy
Achizitie materiale consumabile - romanian only
Monday, 19 December 2016

Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale achiziţionează în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 98/2016, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică / acordurilor-cadru de lucrări, de produse şi servicii, cu modificările şi completările ulterioare, prin achiziţie directă,urmatoarele produse:

1. Cartus toner CE402A - cod CPV 30125100-2
2. Bibliorafturi plastifiate 7.5 cm - cod CPV 30199500-5
3. Hartie copiator A4, 80 gr/mp - cod CPV 30192700-8
4. Carton imprimanta A4, 250 gr/mp – cod CPV 30192700-8
5. Etichete autocolante 1/A4 – cod CPV 30197630-1

1. Procedura aplicată: Achiziţie directă de la operatorii economici cu activitate în domeniu, cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 şi a procedurilor interne aprobate.
2. Sursa de finanţare: Fonduri structurale europene - POCA
3. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului va fi „cel mai bun raport calitatepreţ” în condiţiile respectării tuturor specificaţiilor tehnice. Oferta tehnică şi financiară poate fi transmisă prin e-mail sau pe fax până pe data de 21.12.2016, ora 11,00.

 

Document oficial

 
< Prev   Next >


DanubePeerChains Proiect "DanubePeerChains: National Scientific Research Institute for Labour and Social Protection - INCSMPS, is Romanian partner in the project funded by the Transregational Interreg Danube Program, DanubePeerChains, DTP3-497-1.2         Details...