Home arrow Public Procurement arrow Public Procurement arrow Achizitie materiale consumabile - romanian only
  Home
About Us
25 Years Anniversary
Contact Us
Management
Departments
RDI Activities
Our Staff
Other Activities, According to the Law
Events/Announcements
Partners
Awards
Career
Useful Links
Public Procurement
Vanzari active
Conditii de utilizare
The Privacy Policy
Achizitie materiale consumabile - romanian only
Monday, 19 December 2016

Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale achiziţionează în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 98/2016, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică / acordurilor-cadru de lucrări, de produse şi servicii, cu modificările şi completările ulterioare, prin achiziţie directă,urmatoarele produse:

1. Cartus toner CE402A - cod CPV 30125100-2
2. Bibliorafturi plastifiate 7.5 cm - cod CPV 30199500-5
3. Hartie copiator A4, 80 gr/mp - cod CPV 30192700-8
4. Carton imprimanta A4, 250 gr/mp – cod CPV 30192700-8
5. Etichete autocolante 1/A4 – cod CPV 30197630-1

1. Procedura aplicată: Achiziţie directă de la operatorii economici cu activitate în domeniu, cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 şi a procedurilor interne aprobate.
2. Sursa de finanţare: Fonduri structurale europene - POCA
3. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului va fi „cel mai bun raport calitatepreţ” în condiţiile respectării tuturor specificaţiilor tehnice. Oferta tehnică şi financiară poate fi transmisă prin e-mail sau pe fax până pe data de 21.12.2016, ora 11,00.

 

Document oficial

 
< Prev   Next >
Proiect DiaLogos Proiect „DiaLogos": SNLP în parteneriat cu INCSMPS Bucureşti au semnat, în octombrie 2018, contractul de finanţare a proiectului „DiaLogos" în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA), COMPONENTA 1 - Creșterea capacităţii ONG-urilor şi a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, AXA PRIORITARĂ - Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente, OPERAŢIUNEA - Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP.   Details...Lansare proiect SIPOCA 27  
ANCSI în parteneriat cu UEFISCDI şi INCSMPS Bucureşti au semnat contractul de finanţare din Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) pentru proiectul „Dezvoltarea capacității administrative a ANCSI de implementare a unor acțiuni"        Details...