Home arrow Public Procurement arrow Public Procurement arrow Achizitie Soft de analiza calitativa a datelor - romanian only
  Home
About Us
25 Years Anniversary
Contact Us
Management
Departments
RDI Activities
Our Staff
Other Activities, According to the Law
Events/Announcements
Partners
Awards
Career
Useful Links
Public Procurement
Vanzari active
Conditii de utilizare
The Privacy Policy
Achizitie Soft de analiza calitativa a datelor - romanian only
Wednesday, 24 October 2018

Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale achiziţionează în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 98/2016, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică / acordurilor-cadru de lucrări, de produse şi servicii, cu modificările şi completările ulterioare, prin achiziţie directă,

Urmatoarele servicii:

  • Soft de analiză calitativă a datelor – 4 bucăţi – cod CPV – 48900000-7
  1. Procedura aplicată: Achiziţie directă de la operatorii economici cu activitate în domeniu, cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare şi a procedurilor interne aprobate.
  2. Sursa de finanţare: Fonduri de investiţii de la MMJS
  3. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului va fi „preţul cel mai scăzut” în condiţiile respectării tuturor specificaţiilor tehnice.
  4. Oferta dvs este aşteptată până la data de 29 octombrie 2018, ora 18,00.
  5. Autoritatea contractantă solicită ca ofertantul să aibă cont deschis la Trezoreria statului şi să fie înscris în SEAP. Oferta trebuie să conţină datele de contact şi adresa ofertantului.
  6. Plata se va face prin O.P. în contul de la trezorerie al societăţii, în baza facturii fiscale, în termen de 45 de zile de la data primirii facturii şi a recepţionării produselor.

Operatorii economici interesaţi să depună oferta o pot face la adresele de e-mail This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it , la nr. fax 021.311.75.95, sau la secretariatul INCSMPS din strada Povernei nr. 6-8, sector 1.

 

Achizitie Soft de analiza calitativa a datelor

 
< Prev   Next >


DanubePeerChains Proiect "DanubePeerChains: National Scientific Research Institute for Labour and Social Protection - INCSMPS, is Romanian partner in the project funded by the Transregational Interreg Danube Program, DanubePeerChains, DTP3-497-1.2         Details...