Home arrow Public Procurement arrow Public Procurement arrow Achizitia de Servicii de cercetare calitativa pe baza de ghid de interviu semi-structurat
  Home
About Us
25 Years Anniversary
Contact Us
Management
Departments
RDI Activities
Our Staff
Other Activities, According to the Law
Events/Announcements
Partners
Awards
Career
Useful Links
Public Procurement
Vanzari active
Conditii de utilizare
The Privacy Policy
Achizitia de Servicii de cercetare calitativa pe baza de ghid de interviu semi-structurat
Friday, 19 October 2018
Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale achiziţionează în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 98/2016, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică / acordurilor-cadru de lucrări, de produse şi servicii, cu modificările şi completările ulterioare, prin achiziţie directă,

Urmatoarele produse:

1.    Servicii de cercetare sociala  - cod CPV 79315000-5

1. Procedura aplicată: Achiziţie directă de la operatorii economici cu activitate în domeniu, cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 şi a procedurilor interne aprobate.
2. Sursa de finanţare: Contract Nucleu 2018
3. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului va fi „cel mai bun raport calitate-preţ” în condiţiile respectării tuturor specificaţiilor tehnice. Oferta tehnică şi financiară poate fi transmisă prin e-mail sau pe fax până la data de 24.10.2018, ora 18,00.

Obiectivul cercetării calitative: dezvoltarea cunoaşterii cu privire la implicarea partenerilor sociali în toate fazele ciclului de elaborare și implementare a politicilor publice.

Cerințe metodologice:
Persoane intervievate: reprezentanți ai organizațiilor sindicale și patronale din România (lista acestora va fi stabilită de comun acord cu INCSMPS)
Instrument: ghid de interviu semi-structurat dezvoltat de INCSMPS
Durata interviu: 30 - 45 minute
Număr interviuri: 10 interviuri (5 cu reprezentanți ai organizațiilor sindicale și 5 interviuri cu reprezentanți ai organizațiilor patronale din România)

Livrabile:
1. Înregistrari audio ale interviurilor;
2. Trascripturi ale interviurilor (fisier word);
3. Raport de analiza preliminară a interviurilor.
4. Oferta trebuie să conţină datele de contact şi adresa ofertantului.
5. Plata se va face prin O.P. în contul societăţii, în baza facturii fiscal si a procesului verbal de receptie a serviciilor.

Operatorii economici interesaţi să depună oferta o pot face la adresele de e-mail This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it , la nr. fax 021.311.75.95, sau la secretariatul INCSMPS din strada Povernei nr. 6-8, sector 1.

Iuliana Durlut
Director Economic
Departament Financiar, Contabilitate si Administrativ                
 
Persoană de contact pentru clarificări legate de partea tehnica
Catalin Ghinararu - tel 021.312.40.69

Responsabil achizitii
Anca Dumitrescu – tel 021.312.75.88
 
< Prev   Next >
Proiect DiaLogos Proiect „DiaLogos": SNLP în parteneriat cu INCSMPS Bucureşti au semnat, în octombrie 2018, contractul de finanţare a proiectului „DiaLogos" în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA), COMPONENTA 1 - Creșterea capacităţii ONG-urilor şi a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, AXA PRIORITARĂ - Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente, OPERAŢIUNEA - Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP.   Details...Lansare proiect SIPOCA 27  
ANCSI în parteneriat cu UEFISCDI şi INCSMPS Bucureşti au semnat contractul de finanţare din Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) pentru proiectul „Dezvoltarea capacității administrative a ANCSI de implementare a unor acțiuni"        Details...