Home arrow Public Procurement arrow Public Procurement arrow Achizitia de Servicii de cercetare calitativa pe baza de ghid de interviu semi-structurat
  Home
About Us
25 Years Anniversary
Contact Us
Management
Departments
RDI Activities
Our Staff
Other Activities, According to the Law
Events/Announcements
Partners
Awards
Career
Useful Links
Public Procurement
Vanzari active
Conditii de utilizare
The Privacy Policy
Achizitia de Servicii de cercetare calitativa pe baza de ghid de interviu semi-structurat
Friday, 19 October 2018
Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale achiziţionează în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 98/2016, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică / acordurilor-cadru de lucrări, de produse şi servicii, cu modificările şi completările ulterioare, prin achiziţie directă,

Urmatoarele produse:

1.    Servicii de cercetare sociala  - cod CPV 79315000-5

1. Procedura aplicată: Achiziţie directă de la operatorii economici cu activitate în domeniu, cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 şi a procedurilor interne aprobate.
2. Sursa de finanţare: Contract Nucleu 2018
3. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului va fi „cel mai bun raport calitate-preţ” în condiţiile respectării tuturor specificaţiilor tehnice. Oferta tehnică şi financiară poate fi transmisă prin e-mail sau pe fax până la data de 24.10.2018, ora 18,00.

Obiectivul cercetării calitative: dezvoltarea cunoaşterii cu privire la implicarea partenerilor sociali în toate fazele ciclului de elaborare și implementare a politicilor publice.

Cerințe metodologice:
Persoane intervievate: reprezentanți ai organizațiilor sindicale și patronale din România (lista acestora va fi stabilită de comun acord cu INCSMPS)
Instrument: ghid de interviu semi-structurat dezvoltat de INCSMPS
Durata interviu: 30 - 45 minute
Număr interviuri: 10 interviuri (5 cu reprezentanți ai organizațiilor sindicale și 5 interviuri cu reprezentanți ai organizațiilor patronale din România)

Livrabile:
1. Înregistrari audio ale interviurilor;
2. Trascripturi ale interviurilor (fisier word);
3. Raport de analiza preliminară a interviurilor.
4. Oferta trebuie să conţină datele de contact şi adresa ofertantului.
5. Plata se va face prin O.P. în contul societăţii, în baza facturii fiscal si a procesului verbal de receptie a serviciilor.

Operatorii economici interesaţi să depună oferta o pot face la adresele de e-mail This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it , la nr. fax 021.311.75.95, sau la secretariatul INCSMPS din strada Povernei nr. 6-8, sector 1.

Iuliana Durlut
Director Economic
Departament Financiar, Contabilitate si Administrativ                
 
Persoană de contact pentru clarificări legate de partea tehnica
Catalin Ghinararu - tel 021.312.40.69

Responsabil achizitii
Anca Dumitrescu – tel 021.312.75.88
 
< Prev   Next >


DanubePeerChains Proiect "DanubePeerChains: National Scientific Research Institute for Labour and Social Protection - INCSMPS, is Romanian partner in the project funded by the Transregational Interreg Danube Program, DanubePeerChains, DTP3-497-1.2         Details...