Home arrow Public Procurement arrow Public Procurement arrow Achizitie de servicii de parchetare
  Home
About Us
25 Years Anniversary
Contact Us
Management
Departments
RDI Activities
Our Staff
Other Activities, According to the Law
Events/Announcements
Partners
Awards
Career
Useful Links
Public Procurement
Vanzari active
Conditii de utilizare
The Privacy Policy
Achizitie de servicii de parchetare
Thursday, 15 November 2018

Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale achiziţionează în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 98/2016, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică / acordurilor-cadru de lucrări, de produse şi servicii, cu modificările şi completările ulterioare, prin achiziţie directă,

Urmatoarele servicii:

1. Servicii de parchetare - cod CPV 45432113-9

1. Procedura aplicată: Achiziţie directă de la operatorii economici cu activitate în domeniu, cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 şi a procedurilor interne aprobate.
2. Sursa de finanţare: regia INCSMPS
3. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului va fi „cel mai bun raport calitate-preţ” în condiţiile respectării tuturor specificaţiilor tehnice. Oferta tehnică şi financiară poate fi transmisă prin e-mail sau pe fax până pe data de 22.11.2018, ora 18,00.
Suprafața pentru care se solicită serviciile de mai jos este de 63,86 mp, repartizata pe camere astfel: la parter camera nr. 2 (21,75 mp), camera nr. 6 (16,58 mp) și la etaj camera nr. 4 (23,01 mp).
Persoanele interesate sa depuna o oferta sunt invitate, in vederea intocmirii ofertei tehnice si financiare, la sediul institutului pentru eventuale masuratori.
4. Oferta trebuie să conţină datele de contact şi adresa ofertantului.
5. Plata se va face prin O.P. în contul societăţii, în baza facturii fiscale, în termen de maxim 15 de zile de la data primirii facturii şi a recepţionării serviciilor.
Operatorii economici interesaţi să depună oferta o pot face la adresa de e-mail This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it , la nr. fax 021.311.75.95, sau la secretariatul INCSMPS din strada Povernei nr. 6-8, sector 1.

15 noiembrie 2018

Iuliana Durlut
Director Economic
Departament Financiar, Contabilitate si Administrativ               
 
Persoană de contact pentru clarificări:
Anca Dumitrescu - responsabil achizitii, tel 021.312.75.88

Descarca anunt oficial 

 
< Prev   Next >


DanubePeerChains Proiect "DanubePeerChains: National Scientific Research Institute for Labour and Social Protection - INCSMPS, is Romanian partner in the project funded by the Transregational Interreg Danube Program, DanubePeerChains, DTP3-497-1.2         Details...