Home arrow Public Procurement arrow Public Procurement arrow Achizitie de servicii de arhivare
  Home
About Us
25 Years Anniversary
Contact Us
Management
Departments
RDI Activities
Our Staff
Other Activities, According to the Law
Events/Announcements
Partners
Awards
Career
Useful Links
Public Procurement
Vanzari active
Conditii de utilizare
The Privacy Policy
Achizitie de servicii de arhivare
Thursday, 08 November 2018
Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale achiziţionează în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 98/2016, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică / acordurilor-cadru de lucrări, de produse şi servicii, cu modificările şi completările ulterioare, prin achiziţie directă,

Urmatoarele servicii:

1. Servicii de arhivare - cod CPV 79995100-6
2. Servicii de arhivare computerizata – cod CPV 72252000-6


1. Procedura aplicată: Achiziţie directă de la operatorii economici cu activitate în domeniu, cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare şi a procedurilor interne aprobate.
2. Sursa de finanţare: regia INCSMPS
3. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului va fi „cel mai bun raport calitate-preţ” în condiţiile respectării tuturor specificaţiilor tehnice. Oferta tehnică şi financiară poate fi transmisă prin e-mail sau pe fax până pe data de 11.11.2018, ora 18,00.

Servicii solicitate:
I. Arhivare documente, U.M. - dosar, cantitate - 150, Constituirea unitatii arhivistice, inscriptionarea pe cotor a unitatilor arhivistice, inventarierea u.a.
II. Scanare si arhivare electronica, U.M. - pag, cantitate - 13.750, Scanarea, arhivarea electronica a documentelor, livrare arhiva sub forma de baza de date

4. Oferta
trebuie să conţină datele de contact şi adresa ofertantului.
5. Plata se va face prin O.P. în contul societăţii care presteaza serviciile, în baza facturii fiscale, în termen de maxim 15 de zile de la data primirii facturii şi a recepţionării serviciilor.
Operatorii economici interesaţi să depună oferta o pot face la adresa de e-mail This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it , la nr. fax 021.311.75.95, sau la secretariatul INCSMPS din strada Povernei nr. 6-8, sector 1.

08 noiembrie 2018

Iuliana Durlut
Director Economic
Departament Financiar, Contabilitate si Administrativ                
 
Persoană de contact pentru clarificări:
Anca Dumitrescu - responsabil achizitii, tel 021.312.75.88
 
< Prev   Next >


DanubePeerChains Proiect "DanubePeerChains: National Scientific Research Institute for Labour and Social Protection - INCSMPS, is Romanian partner in the project funded by the Transregational Interreg Danube Program, DanubePeerChains, DTP3-497-1.2         Details...