Home arrow Public Procurement arrow Public Procurement arrow Achizitie de servicii de formare profesionala
  Home
About Us
25 Years Anniversary
Contact Us
Management
Departments
RDI Activities
Our Staff
Other Activities, According to the Law
Events/Announcements
Partners
Awards
Career
Useful Links
Public Procurement
Vanzari active
Conditii de utilizare
The Privacy Policy
Achizitie de servicii de formare profesionala
Monday, 02 September 2019
CAIET DE SARCINI
SERVICII DE FORMARE PROFESIONALĂ
AFERENTE CURSURILOR CE SE VOR DESFASURA IN ANUL 2019 -
PENTRU PERSONALUL INCSMPSAvând în vedere Planul de perfecționare profesională, aprobat în Consiliul de Administrație Institutul Național de Cercetare Științifică în domeniul Muncii şi Protecției Sociale achiziționează servicii de formare profesională, cod CPV 80530000-8.

Informații generale

Obiectul  contractului
Institutul, în  calitate  de  Autoritate Contractantă  îşi propune să achiziționeze servicii de formare profesională (cursuri de perfecționare profesională/specifice), respectiv 3 module de cursuri pentru anul 2019, având ca fundament analiza nevoilor de formare profesională, realizată în anul 2019, ca parte a procesului de evaluare și management al resurselor umane.
Descarca document complet
 
Next >
Proiect DiaLogos Proiect „DiaLogos": SNLP în parteneriat cu INCSMPS Bucureşti au semnat, în octombrie 2018, contractul de finanţare a proiectului „DiaLogos" în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA), COMPONENTA 1 - Creșterea capacităţii ONG-urilor şi a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, AXA PRIORITARĂ - Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente, OPERAŢIUNEA - Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP.   Details...Lansare proiect SIPOCA 27  
ANCSI în parteneriat cu UEFISCDI şi INCSMPS Bucureşti au semnat contractul de finanţare din Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) pentru proiectul „Dezvoltarea capacității administrative a ANCSI de implementare a unor acțiuni"        Details...