Home arrow The Privacy Policy
  Home
About Us
25 Years Anniversary
Contact Us
Management
Departments
RDI Activities
Our Staff
Other Activities, According to the Law
Events/Announcements
Partners
Awards
Career
Useful Links
Public Procurement
Vanzari active
Conditii de utilizare
The Privacy Policy
Politica de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal

A.    INFORMAȚII GENERALE

Această Politică de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal  descrie modalitățile prin care  INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE STIINTIFICA IN DOMENIUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE - INCSMPS, proceseaza informațiile aduse la cunoștința noastră, incluzând datele cu caracter personal, care sunt colectate prin intermediul:
-    Partenerilor din Administraţia Publică centrală şi locală  (Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, MMJS; Ministerul Cercetării şi Inovării, MCI; Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, ANOFM; Casa Naţională de Pensii Publice, CNPP; Ministerul Fondurilor Europene etc.)
-    Partenerilor din Cercetare şi Mediul Universitar
-    Societatilor de colectare date
-    Partenerilor externi, etc
Institutul are sediul  în București, str. Povernei, nr. 6-8, sector 1, este persoană juridică română, de drept public, funcţionând în anul 2017 ca Institut Naţional de Cercetare – Dezvoltare (INCD), în coordonarea Ministerului Muncii si Justitiei Sociale- MMJS.
INCSMPS face parte din Sistemul Național de Cercetare.- Dezvoltare, îndeplinind prevederile Capitolului II, Secțiunea 1 art. 7, aliniat a) din OG 57/2002 cu completarile si modificările ulterioare. INCSMPS are ca obiect de activitate: cercetare-dezvoltare în domeniul ştiinţelor sociale şi umaniste − care se încadrează în: cod CAEN 7220− cod UNESCO 5302.02
Politica de confidențialitate descrie tipurile de date personale pe care le colectăm, modul în care utilizăm informațiile, cui îi sunt transmise datele, precum și drepturile și opțiunile pe care le au persoanele fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

De asemenea, prin prezenta politică se descriu măsurile intreprinse pentru a asigura securitatea informațiilor, modul in care  ne puteți contacta în legătură cu punerea în practică a protecției datelor și pentru a vă exercita drepturile.

Datele cu caracter personal care ne sunt furnizate în mod voluntar de către partenerii nostri, si de catre colaboratori - persoane juridice subcontractante, ne sunt necesare pentru a realiza studii si cercetari cu caracter teoretic-aplicativ in domenii de interes national privind managementul resurselor umane – dezvoltarea sociala si protectia sociala in Romania.

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE STIINTIFICA IN DOMENIUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE se angajează să respecte prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date prin luarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, destinate să pună în aplicare în mod eficient principiile de protecție a datelor.  

B.    CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Prin urmare, sunt colectate si prelucrate urmatoarele date cu caracter personal:
-    Nume si prenume
-    Varsta
-    Sex
-    Adresa de domiciliu
-    Numar telefon si adresa de mail
-    Functia detinuta si societatea la care lucreaza
-    Nivelul de educatie
-    Statutul pe piata muncii
-    Participarea la programe active pe piata muncii sau la formarea profesionala
-    Venituri

C.    SCOPUL PRELUCRĂRII

În conformitate cu art. 3 din HG nr. 1305/1996 şi nr. 1773/21.10.2004 − obiectul principal de activitate al institutul este de “realizare de studii şi cercetări cu caracter teoretic - aplicativ în domenii de interes naţional privind managementul resurselor umane− dezvoltarea socială şi protecţia socială în România”


D.    TEMEIUL PRELUCRĂRII
Temeiul legal al prelucrarii datelor cu caracter personal este conform scopului mai sus indicat

E.    DURATA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
INCSMPS prelucreaza datele cu caracter personal pana la finalizarea proiectului pentru care au fost colectate, dar nu mai mult de 1 an de la finalizarea proiectului.

F.    TRANSMITEREA / DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE STIINTIFICA IN DOMENIUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE poate dezvălui datele cu caracter personal catre parteneri, intr-un format anonimizat, ce nu va permite identificarea persoanelor fizice.

G.    DREPTURILE DUMNEAVOASTRA
•    Dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal: dreptul de a obține, de la INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE STIINTIFICA IN DOMENIUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu sunt prelucrate, și dreptul de a fi informat cu privire la respectiva prelucrare;
•    Dreptul de a rectifica datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține de la INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE STIINTIFICA IN DOMENIUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal incorecte/incomplete;
•    Dreptul de a șterge datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține de la INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE STIINTIFICA IN DOMENIUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE ștergerea datelor dumneavoastă cu caracter personal.
•    Dreptul de a restricționa prelucrarea: dreptul de a obține de la INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE STIINTIFICA IN DOMENIUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE restricția de prelucrare, în următoarele cazuri:
- acuratețea datelor cu caracter personal este contestată de dumneavoastră;
- procesarea este nelegală și prin urmare, vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării;
- INCSMPS nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră solicitați aceste date pentru stabilirea, exercitarea și apărarea unor pretenții legale.
Aveți dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.
•    Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal printr-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE STIINTIFICA IN DOMENIUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
•    Dreptul la opoziție, reprezintă dreptul ca în orice moment, din motive legate de situația dumneavoastră particulară, să vă opuneți prelucrării datelor în temeiul interesului legitim, cu excepția cazului în care INCSMPS are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau atunci când scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;  
•    Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, reprezintă dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate exclusiv pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
•    Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere sau instanțelor competente, atunci când considerați că datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod nelegal de către INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE STIINTIFICA IN DOMENIUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE.
Drepturile mai sus menționate sunt expres prevăzute în Regulamentul 679/2016 pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

H.    CUM PROTEJĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE STIINTIFICA IN DOMENIUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE pune în aplicare măsuri de siguranță administrative, tehnice, organizatorice și fizice pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale, ilegale sau neautorizate, pierderii, alterării, accesării, comunicării sau utilizării în alte scopuri.

I.    ACTUALIZAREA POLITICII NOASTRE
Continutul acestei Politici poate fi actualizat periodic. În cazul unor modificări semnificative vă vom informa despre acestea prin note de informare.

J.    CUM NE PUTEȚI CONTACTA

Dacă doriți să vă exercitați drepturile sau să actualizăm datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră, vă rugăm să ne scrieți la următoarea adresa: București, str. Povernei, nr. 6-8, sector 1, Bucuresti sau sa ne contactati la urmatoarele numere de telefon: +40-21-3124069/ 3172431. Puteti de asemenea completa formularul de pe site-ul institutului- sectiunea Contact.

 


DanubePeerChains Proiect "DanubePeerChains: National Scientific Research Institute for Labour and Social Protection - INCSMPS, is Romanian partner in the project funded by the Transregational Interreg Danube Program, DanubePeerChains, DTP3-497-1.2         Details...