Home arrow Career arrow Notices arrow Staff arrow Anunt angajare expert parteneriate mediul economic
  Home
About Us
25 Years Anniversary
Contact Us
Management
Departments
RDI Activities
Our Staff
Other Activities, According to the Law
Events/Announcements
Partners
Awards
Career
Useful Links
Public Procurement
Vanzari active
Conditii de utilizare
The Privacy Policy
Anunt angajare expert parteneriate mediul economic
Friday, 01 April 2022

Institutul Național de Cercetare Științifică în domeniul Muncii și Protecției Sociale, cu sediul în București, strada Povernei nr. 6-8, organizează concurs pentru ocuparea următorului post:

1. EXPERT PARTENERIATE MEDIUL ECONOMIC – 243201 specialist in relatii publice

Educație solicitată

 - Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent - 5 ani;

 - Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de masterat - 5 ani;

Experiență solicitată

 - Experienta in lucrul cu entitati publice si private, experienta în activitatea de colaborare si gestiune a informatiilor, organizare de workshopuri, comunicare – 10 ani.

Competențe solicitate

 - abilitati de comunicare deosebite

 - capacitate de planificare

 - capacitate de analiza si sinteza

 - cunostinte operare PC (word, excel, internet)

Atribuții și responsabilități

 - Colecteaza, prelucreaza, gestioneaza si furnizeaza informatii referitoare la angajatori;

 - Întocmeste planul de actiune pentru dezvoltarea retelei de comunicare;

 - Coordoneaza reteau de comunicare/networking realizata prin promovarea acesteia în mediul economic;

 - Elaboreaza si implementeaza planul de informare al publicului larg si de atragere a specialistilor în cadrul retelei;

 - Realizeaza parteneriate cu angajatori, institutii publice pentru a permite doctoranzilor/postdoctoranzilor derularea componentei aplicative a programului de cercetare;

 - Realizeaza comunicarea cu doctoranzii/postdoctoranzii în relatia angajat-angajator

 - Propune universitatilor din cadrul parteneriatului parteneriate pentru integrarea doctoranzilor în stagii de cercetare;

 - Colaboreaza cu expertii implicati in proiect pentru a asigura o diseminare corecta si completa a informatiilor relevante;

 - Identifica potentiale locuri de munca si faciliteaza relatia dintre angajatori si GT.

Durata angajării – 18 luni,  40 ore/luna

Concursul se va desfăşoara conform Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii si Metodologiei de ocupare a posturilor din INCSMPS.

Dosarele de concurs se depun în termen de 10 de zile de la data apariţiei anunţului, la Compartimentul Resurse Umane al institutului, str. Povernei nr. 6, sector 1.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane al institutului, la tel. 0213124069 si de pe site-ul www.incsmps.ro

Metodologie concurs

 
< Prev   Next >


DanubePeerChains Proiect "DanubePeerChains: National Scientific Research Institute for Labour and Social Protection - INCSMPS, is Romanian partner in the project funded by the Transregational Interreg Danube Program, DanubePeerChains, DTP3-497-1.2         Details...