■ Acasă arrow Despre noi
■ Acasă
Despre noi
Aniversare 25 de ani
Contact
Management
Departamente
Activitati de CDI
Personal
Alte Activităţi Conform Legii
Evenimente/Anunţuri
Parteneri
Premii
Oportunităţi/carieră
Legături Utile
Achizitii publice
Vanzari active
Conditii de utilizare
Politica de confidentialitate a datelor
Despre Noi
Image
Scurtă Prezentare 

 

De la înfiinţarea sa, în anul 1990,  institutul a desfăşurat activitate de cercetare ştiinţifică în domeniul pieţei muncii şi protecţiei sociale, sprijinind eforturile României de creare şi dezvoltare a unei economii durabile, bazate pe principii moderne, europene. Înfiinţarea institutului a reprezentat o necesitate pentru crearea expertizei ştiinţifice în domeniul socioeconomic în România, o recunoaştere a importanţei acestuia în contextul transformărilor care au avut loc începând cu anul 1990. Astfel, studiile elaborate de colectivele institutului au fost orientate cu prioritate către solicitările administraţiei centrale şi s-au înscris în obiectivele strategiilor naţionale, contribuind la fundamentarea politicilor în domeniu. Calitatea demersului, precum şi angajarea cercetătorilor înefortul general de proiectare a noii societăţi româneşti au făcut, ca an de an, să crească importanţa institutului şi recunoaşterea sa naţională şi internaţională. În conformitate cu politica generală de dezvoltare instituţională în  domeniul CD− în anul 1996 a fost evaluată şi recunoscută calitatea realizărilor institutului− prin acordarea statutului de institut naţional (HG nr. 1305/1996− modificat şi completat prin HG nr.1773/21.10.2004). În contextul sus-menţionat− cercetarea ştiinţifică din institut referitoare la piaţa muncii şi politica socială− ale cărei rezultate se regăsesc în crearea de instrumente− indicatori şi criterii de măsurare− elaborarea de metodologii de evaluarea a  dimensiunii− structurii− dispersiei teritoriale şi categoriale− analize şi diagnoze− modele de evoluţie şi prognoze pe  diferite orizonturi de timp− măsuri− programe şi strategii de acţiune− monitorizarea derulării acestora− precum studierea eficienţei şi a impactului lor− a contribuit pe de o parte la dezvoltarea unui mediu social activ− iar pe de altă parte la semnalarea apariţiei unor noi fenomene socio-economice şi a necesităţii adoptării unor tipuri noi de acţiune. În întreaga activitate de cercetare desfăşurată de institut− atât în cadrul programelor de cercetare dezvoltare la care participăm− cât şi prin contracte directe cu beneficiari− s-au avut în vedere fundamentarea şi prezentarea de alternative cu bază ştiinţifică în luarea deciziilor privind domeniul social− la orice nivel− precum şi cuantificarea eficienţei şi previzionarea impactului diferitelor opţiuni− care să permită elaborarea la nivel naţional a unor politici în domeniul pieţei muncii şi cel social− orientate către satisfacerea nevoilor sociale. De asemenea− institutul şi-a orientat activitatea către tematici care să permită armonizarea politicilor naţionale din domeniul său de activitate cu cerinţele în domeniu impuse de procesul de aderare/integrare a ţării noastre la structurile socio-economice ale Uniunii Europene− către obiective ale programelor de cercetare ştiinţifică elaborate de Comisia Europeană− sau de alte structuri internaţionale. Toate acestea au stat la baza strategiilor proprii de dezvoltare în plan ştiinţific şi al resursei umane− elaborate periodic de conducerea institutului.
 
Proiect DiaLogos There are no translations availableProiect „DiaLogos": SNLP în parteneriat cu INCSMPS Bucureşti au semnat, în octombrie 2018, contractul de finanţare a proiectului „DiaLogos" în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA), COMPONENTA 1 - Creșterea capacităţii ONG-urilor şi a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, AXA PRIORITARĂ - Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente, OPERAŢIUNEA - Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP.   Details...Lansare proiect SIPOCA 27  
Autoritatea Naţională pentru Cercetare Stiinţifică şi Inovare în parteneriat cu Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, Cercetării, Dezvoltării și Inovării şi Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - INCSMPS Bucureşti au semnat contractul de finanţare din Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) pentru proiectul„Dezvoltarea capacității administrative a ANCSI de implementare a unor acțiuni stabilite în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare tehnologică și Inovare 2014-2020.”, cod SIPOCA 27        MAI MULTE INFORMAŢII   Details...