■ Acasă arrow Despre noi
■ Acasă
Despre noi
Aniversare 25 de ani
Contact
Management
Departamente
Activitati de CDI
Personal
Alte Activităţi Conform Legii
Evenimente/Anunţuri
Parteneri
Premii
Oportunităţi/carieră
Legături Utile
Achizitii publice
Vanzari active
Conditii de utilizare
Politica de confidentialitate a datelor
Despre Noi
Image
Scurtă Prezentare 

 

De la înfiinţarea sa, în anul 1990,  institutul a desfăşurat activitate de cercetare ştiinţifică în domeniul pieţei muncii şi protecţiei sociale, sprijinind eforturile României de creare şi dezvoltare a unei economii durabile, bazate pe principii moderne, europene. Înfiinţarea institutului a reprezentat o necesitate pentru crearea expertizei ştiinţifice în domeniul socioeconomic în România, o recunoaştere a importanţei acestuia în contextul transformărilor care au avut loc începând cu anul 1990. Astfel, studiile elaborate de colectivele institutului au fost orientate cu prioritate către solicitările administraţiei centrale şi s-au înscris în obiectivele strategiilor naţionale, contribuind la fundamentarea politicilor în domeniu. Calitatea demersului, precum şi angajarea cercetătorilor înefortul general de proiectare a noii societăţi româneşti au făcut, ca an de an, să crească importanţa institutului şi recunoaşterea sa naţională şi internaţională. În conformitate cu politica generală de dezvoltare instituţională în  domeniul CD− în anul 1996 a fost evaluată şi recunoscută calitatea realizărilor institutului− prin acordarea statutului de institut naţional (HG nr. 1305/1996− modificat şi completat prin HG nr.1773/21.10.2004). În contextul sus-menţionat− cercetarea ştiinţifică din institut referitoare la piaţa muncii şi politica socială− ale cărei rezultate se regăsesc în crearea de instrumente− indicatori şi criterii de măsurare− elaborarea de metodologii de evaluarea a  dimensiunii− structurii− dispersiei teritoriale şi categoriale− analize şi diagnoze− modele de evoluţie şi prognoze pe  diferite orizonturi de timp− măsuri− programe şi strategii de acţiune− monitorizarea derulării acestora− precum studierea eficienţei şi a impactului lor− a contribuit pe de o parte la dezvoltarea unui mediu social activ− iar pe de altă parte la semnalarea apariţiei unor noi fenomene socio-economice şi a necesităţii adoptării unor tipuri noi de acţiune. În întreaga activitate de cercetare desfăşurată de institut− atât în cadrul programelor de cercetare dezvoltare la care participăm− cât şi prin contracte directe cu beneficiari− s-au avut în vedere fundamentarea şi prezentarea de alternative cu bază ştiinţifică în luarea deciziilor privind domeniul social− la orice nivel− precum şi cuantificarea eficienţei şi previzionarea impactului diferitelor opţiuni− care să permită elaborarea la nivel naţional a unor politici în domeniul pieţei muncii şi cel social− orientate către satisfacerea nevoilor sociale. De asemenea− institutul şi-a orientat activitatea către tematici care să permită armonizarea politicilor naţionale din domeniul său de activitate cu cerinţele în domeniu impuse de procesul de aderare/integrare a ţării noastre la structurile socio-economice ale Uniunii Europene− către obiective ale programelor de cercetare ştiinţifică elaborate de Comisia Europeană− sau de alte structuri internaţionale. Toate acestea au stat la baza strategiilor proprii de dezvoltare în plan ştiinţific şi al resursei umane− elaborate periodic de conducerea institutului.
 


DanubePeerChains There are no translations available Proiect "DanubePeerChains: National Scientific Research Institute for Labour and Social Protection - INCSMPS, is Romanian partner in the project funded by the Transregational Interreg Danube Program, DanubePeerChains, DTP3-497-1.2         Details...