■ Acasă arrow Departamente
■ Acasă
Despre noi
Aniversare 25 de ani
Contact
Management
Departamente
Activitati de CDI
Personal
Alte Activităţi Conform Legii
Evenimente/Anunţuri
Parteneri
Premii
Oportunităţi/carieră
Legături Utile
Achizitii publice
Vanzari active
Conditii de utilizare
Politica de confidentialitate a datelor
Departamente

Eşalonul funcţional de bază la nivelul institutului este departamentul constituit de 10-15 cercetători, condus de un şef de departament. Departamentele au fost organizate pe marile arii tematice ale pieţei muncii şi protecţiei sociale, corespunzătoare în acelaşi timp, şi obiectivelor ministerului din domeniu. Aceste departamente realizează coordonarea ştiinţifico - metodologică şi operaţională a activităţilor de cercetare-dezvoltare, în principal, precum şi de consultanţă şi training, asigurând şi specializarea resurselor umane alocate.
În institut, pentru funcţiunea specifică de CDI, este operaţionalizată o structură organizatorică flexibilă, structurată pe colective de cercetare –dezvoltare interdepartamentale, constituite în conformitate, atât cu direcţiile tematice din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al  Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifica in Domeniul Muncii si Protecţiei Sociale conform Hotărârii Guvernului nr. 1773/21.10.2004, cât şi cu cerinţele pieţei de CDI, orientată către un “management prin proiecte”.
Operaţionalizarea acestei structuri flexibile, adecvate conducerii activităţii conform principiilor “managementului prin obiective” şi a “managementului prin proiecte”, este fundamentată pe o strategie de gestiune informatică flexibilă  – STIG -  a resurselor umane. Strategia STIG presupune gestionarea unei baze de date, care cuprinde informaţii despre competenţele profesionale, lingvistice, de comunicare etc., ale tuturor cercetătorilor din INCSMPS, informaţii despre gradul de alocare şi încărcare a personalului de CDI cu activităţi specifice, anual şi multianual, în cadrul proiectelor existente, precum şi informaţii despre nevoile de realizare eficientă a proiectelor aflate în portofoliul anual şi multianual al institutului.

 
Proiect DiaLogos There are no translations availableProiect „DiaLogos": SNLP în parteneriat cu INCSMPS Bucureşti au semnat, în octombrie 2018, contractul de finanţare a proiectului „DiaLogos" în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA), COMPONENTA 1 - Creșterea capacităţii ONG-urilor şi a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, AXA PRIORITARĂ - Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente, OPERAŢIUNEA - Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP.   Details...Lansare proiect SIPOCA 27  
Autoritatea Naţională pentru Cercetare Stiinţifică şi Inovare în parteneriat cu Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, Cercetării, Dezvoltării și Inovării şi Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - INCSMPS Bucureşti au semnat contractul de finanţare din Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) pentru proiectul„Dezvoltarea capacității administrative a ANCSI de implementare a unor acțiuni stabilite în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare tehnologică și Inovare 2014-2020.”, cod SIPOCA 27        MAI MULTE INFORMAŢII   Details...