■ Acasă arrow Activitati de CDI arrow Obiective de CD pe termen mediu si scurt
■ Acasă
Despre noi
Aniversare 25 de ani
Contact
Management
Departamente
Activitati de CDI
Personal
Alte Activităţi Conform Legii
Evenimente/Anunţuri
Parteneri
Premii
Oportunităţi/carieră
Legături Utile
Achizitii publice
Vanzari active
Conditii de utilizare
Politica de confidentialitate a datelor
Obiective de CD pe termen mediu şi scurt

Obiective generale:

 • Finalizarea cu prioritate a obiectivelor ştiinţifice din proiectele contractate în cadrul Programului Naţional de Cercetare Dezvoltare Inovare   II – Parteneriate

 • Realizarea obiectivelor ştiinţifice ale proiectelor contractate în cadrul altor programe de cercetare internaţionale.
   
 •  Realizarea obiectivelor prevăzute în Programul general de cercetare-dezvoltare al institutului intitulat  „Program Integrat de Cercetare-Dezvoltare în domeniul Pieţei Muncii şi Sistemelor de Politici Active, Asigurări, Asistenţă şi Legislaţie Socială„ pentru a răspunde astfel cererii exprimate de către principalul beneficiar al institutului, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei care este totodată, şi administratorul general al pieţei muncii în România.
   
 • Realizarea de studii şi cercetări cu caracter teoretic fundamental şi practic aplicativ, care să răspundă necesităţilor perioadei actuale de dezvoltare economică în vederea fundamentării pe baze ştiinţifice a deciziilor de politică în domeniu.
   
 • Dezvoltarea de studii şi cercetări cu caracter de transfer de cunoştinţe către mediul economic.
   
 • Creşterea vizibilităţii institutului prin actualizarea permanentă a siteului Institutului cu rezumate ale etapelor proiectelor în derulare, publicarea unei broşuri anuale cu rezultatele cercetărilor legate de piaţa muncii şi publicarea rezultatelor tuturor cercetărilor în publicaţii de prestigiu, în broşuri şi cărţi din lista agreată de MedC.
   
 • Extinderea parteneriatelor de cercetare cu alte entităţi de cercetare din ţări ale UE şi demersuri pentru afilierea institutului la organizaţii internaţionale de profil.
   
 • Participarea la competiţiile din cadrul Programului Parteneriate din Planul Naţional de CD şi din Programul Cadru 7 de Cercetare al Uniunii Europene în cadrul unor parteneriate internaţionale.
   
 • Realizarea de consultanţă şi programe de pregătire profesională care să răspundă cerinţelor în domeniul pieţei muncii, sistemelor de asigurări, asistenţă şi reconversie socială ale agenţilor economici de stat şi privaţi, precum şi ale organizaţiilor neguvernamentale (sindicate, organizaţii patronale, fundaţii şi asociaţii non-profit).


Direcţii strategice de cercetare:

 • Relaţia inovare-creştere economică-ocupare.
 • Relaţia productivitate – creştere economică - salarii.
 • Proiecţii ale ocupării (la nivel regional, în mediul rural, pe ocupaţii).
 • Relaţia educaţie iniţială-pregătire continuă-ocupare. Modele de convergenţă.
 • Evaluarea impactului politicilor active şi pasive de combatere a şomajului asupra ocupării.
 • Evaluarea flexi-securităţii şi a adaptabilităţii lucrătorilor români în noul context economico-social.
 • Impactul dinamicii demografice asupra dezvoltării capitalului uman (evoluţii demografice, migraţie).
 • Relaţia protecţie socială – bunăstare.
 • Evaluarea impactului politicilor economico-sociale asupra coeziunii sociale şi bunăstării.
 • Impactul CD asupra creşterii economice şi coeziunii sociale.
 
Proiect DiaLogos There are no translations availableProiect „DiaLogos": SNLP în parteneriat cu INCSMPS Bucureşti au semnat, în octombrie 2018, contractul de finanţare a proiectului „DiaLogos" în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA), COMPONENTA 1 - Creșterea capacităţii ONG-urilor şi a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, AXA PRIORITARĂ - Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente, OPERAŢIUNEA - Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP.   Details...Lansare proiect SIPOCA 27  
Autoritatea Naţională pentru Cercetare Stiinţifică şi Inovare în parteneriat cu Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, Cercetării, Dezvoltării și Inovării şi Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - INCSMPS Bucureşti au semnat contractul de finanţare din Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) pentru proiectul„Dezvoltarea capacității administrative a ANCSI de implementare a unor acțiuni stabilite în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare tehnologică și Inovare 2014-2020.”, cod SIPOCA 27        MAI MULTE INFORMAŢII   Details...