■ Acasă arrow Management arrow Consiliul Stiintific
■ Acasă
Despre noi
Aniversare 25 de ani
Contact
Management
Departamente
Activitati de CDI
Personal
Alte Activităţi Conform Legii
Evenimente/Anunţuri
Parteneri
Premii
Oportunităţi/carieră
Legături Utile
Achizitii publice
Vanzari active
Consiliul Stiintific

Atribuţiile Consiliului Ştiinţific

  • elaborează, dezbate, aprobă şi urmăreşte Strategia de cercetare-dezvoltare a Institutului pe termen mediu şi scurt;
  • elaborează, dezbate, aprobă  şi urmăreşte Planul de Cercetare-Dezvoltare-Inovare  pentru anul în curs pe care îl supune aprobării consiliului de adminstraţie;
  • elaborează şi urmăreşte Planul de formare profesională;
  • elaborează şi urmăreşte aplicarea procedurilor pentru încadrarea personalului de cercetare-dezvoltare pentru promovarea în grade profesionale;
  • monitorizează realizarea obiectivelor ştiinţifice asumate prin contractele de cercetare şi avizează – pe comisii de specialitate - realizarea lucrărilor de cercetare-dezvoltare cuprinse în planul de activitate;
  • propune şi avizează acţiunile de cooperare interne şi internaţionale cu scop ştiinţific;
  • propune, organizează şi coordonează desfăşurarea manifestărilor ştiinţifice ale Institutului.

Componenţa

 
Proiect DiaLogos There are no translations availableProiect „DiaLogos": SNLP în parteneriat cu INCSMPS Bucureşti au semnat, în octombrie 2018, contractul de finanţare a proiectului „DiaLogos" în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA), COMPONENTA 1 - Creșterea capacităţii ONG-urilor şi a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, AXA PRIORITARĂ - Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente, OPERAŢIUNEA - Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP.   Details...Lansare proiect SIPOCA 27  
Autoritatea Naţională pentru Cercetare Stiinţifică şi Inovare în parteneriat cu Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, Cercetării, Dezvoltării și Inovării şi Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - INCSMPS Bucureşti au semnat contractul de finanţare din Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) pentru proiectul„Dezvoltarea capacității administrative a ANCSI de implementare a unor acțiuni stabilite în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare tehnologică și Inovare 2014-2020.”, cod SIPOCA 27        MAI MULTE INFORMAŢII   Details...