■ Acasă
■ Acasă
Despre noi
Aniversare 25 de ani
Contact
Management
Departamente
Activitati de CDI
Personal
Alte Activităţi Conform Legii
Evenimente/Anunţuri
Parteneri
Premii
Oportunităţi/carieră
Legături Utile
Achizitii publice
Vanzari active
Conditii de utilizare
Politica de confidentialitate a datelor
■ Acasă
Lansare versiune noua website

Am lansat noul nostru website.
Acesta poate fi accesat apasand pe urmatorul link:

http://new.incsmps.ro

 
Prezentare

INCSMPS Bucureşti este persoană juridică română, de drept public, funcţionând în anul 2017 ca institut naţional de cercetare – dezvoltare (INCD), în coordonarea Ministerului Muncii şi Justiției Sociale – MMJS, în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 96/2016.
INCSMPS face parte din Sistemul Național de Cercetare.- Dezvoltare, îndeplinind prevederile Capitolului II, Secțiunea 1 art. 7, aliniat a) din OG 57/2002 cu completarile si modificările ulterioare.


Institutul se identifică şi prin următoarele specificităţi:

 • INCSMPS funcţionează şi îşi desfăşoară activitatea pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, calculează amortismente şi conduce evidenţa contabilă în regim economic, aşa cum este prevăzut prin Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, precum şi în Regulamentul de funcţionare al INCSMPS, aprobat prin HG. 1773 din 21 octombrie 2004.
 • Prin Decizia nr. 9634 din 14.04.2008, a Preşedintelui ANCS , Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului, Anexa 2-II, a fost validată acreditarea INCSMPS ca „unitate componentă a sistemului de cercetare-dezvoltare de interes naţional”.
 • Prin Decizia Preşedintelui ANCSI nr. 9261 din 09.06.2016 s-a acordat INCSMPS certificarea pe o perioadă de cinci ani, ca urmare a evaluării activității în conformitate cu prevederile HG nr. 97/25.02.2016
 • Denumirea „Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale” este marcă înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci cu nr. 072369 din 18.11.2005, clasa CI:42 – Servicii ştiinţifice şi servicii de cercetare şi de creaţie în domeniul protecţiei sociale, elaborarea de proiecte şi studii statistice în domeniul muncii şi protecţiei sociale, creare şi menţine de site. Marca este funcțională, fiind reînnoită prin Decizia OSIM cu nr. 1009832/03 martie 2016. cu Certificatul de reînnoire a înregistrării mărcii, publicată în Buletinul Oficial de Proprietate industrială Mărci, secţiunea mărci, nr. 3 din anul 2016/ cu numărul de marcă R072369.
 • Institutul este înregistrat la Registrul Comerţului cu nr. J/40/1900/1997, Cod unic de înregistrare R9254436.  Din 17.07.2017 are Cod Unic de Identificare European - EUID  ROONRCJ40/1900/1997, eliberat de ONRC -Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.
 • Numarul de înregistrare în Registrul Potentialilor Contractori: Numar inregistrare RPC: 1915  / nume utilizator: 2918.
 • INCSMPS este certificat ISO 9001:2008 şi IQNet - SRAC RO 9002 managementul calităţii, din 2012, parcurgând procedurile auditărilor de supraveghere în fiecare an, 2013, 2014, 2015 și 2016. În anul 2017, prin auditul de recertificare al sistemului de Management al Calităţii, a fost recertificat- ISO 9001 şi  IQNet
 • INCSMPS – din 2016, editor al revistei online Romanian Journal of Labour and Social .Studies – RJLSS, ISSN 2601 - 257X ; ISSN-L 2601 - 257X , înregistrată CEEOL
  http://www.rjlss.ro

Domenii de activitate

 
INCSMPS are ca obiect de activitate: cercetare-dezvoltare în domeniul ştiinţelor sociale şi umaniste− care se încadrează în: cod CAEN 7220− cod UNESCO 5302.02 În conformitate cu art. 3 din HG nr. 1305/1996 şi nr. 1773/21.10.2004− obiectul principal de activitate al institutul este de “realizare de studii şi cercetări cu caracter teoretic-aplicativ în domenii de interes naţional privind managementul resurselor umane− dezvoltarea socială şi protecţia socială în România”. Pentru realizarea obiectului principal de activitate− se au în vedere următoarele obiective:
Obiective generale:
 • Consolidarea expertizei şi excelenţei ştiinţifice a institutului− în domeniul muncii şi protecţiei sociale;
 • Valorificarea rezultatelor obţinute de institut în activitatea de cercetare− prin transferarea acestora către beneficiari;
 • Integrarea institutului in reţele de cercetare - dezvoltare− din ţară şi UE− pentru susţinerea politicii de cercetare-dezvoltare la nivel naţional.
Citeste mai departe...
 


DanubePeerChains There are no translations available Proiect "DanubePeerChains: National Scientific Research Institute for Labour and Social Protection - INCSMPS, is Romanian partner in the project funded by the Transregational Interreg Danube Program, DanubePeerChains, DTP3-497-1.2         Details...