■ Acasă arrow Activitati de CDI arrow Programe in derulare
■ Acasă
Despre noi
Aniversare 25 de ani
Contact
Management
Departamente
Activitati de CDI
Personal
Alte Activităţi Conform Legii
Evenimente/Anunţuri
Parteneri
Premii
Oportunităţi/carieră
Legături Utile
Achizitii publice
Vanzari active
Programe Ón derulare

PROGRAME NUCLEU

Programul NUCLEU: CALINOV 2 - OCUPARE DE CALITATE, POLITICI SOCIALE INOVATIVE, COEZIUNE ȘI INCLUZIUNE SOCIALĂ

Scop: dezvoltarea cunoașterii în domeniul ocupării și politicii sociale pe baza evidențelor științifice prin studii și cercetări inovative (studii de analiză a dinamicii, structurii, factorilor și relațiilor cauzale) și formularea de propuneri de acțiuni și măsuri în vederea asigurării optimului între calitatea ocupării, inovare, performanță economică și bunăstare generală și individuală. Programul și-a propus abordarea tematică din perspectiva creșterii calității în contextul marilor provocări societale ca și al transformărilor tehnologice și orientarea spre soluții și sisteme inovative social care să reducă inegalitățile și să asigurare un grad înalt de incluziune socială.

Obiective:

 

Programul NUCLEU: CALINOV 1 - OCUPARE DE CALITATE, POLITICI SOCIALE INOVATIVE, COEZIUNE ȘI INCLUZIUNE SOCIALĂ

Scop: fundamentarea deciziei politice în domeniul ocupării și politicii sociale pe baza evidențelor științifice prin studii și cercetări inovative (de analiză a dinamicii, structurii, relațiilor cauzale, efectelor, impactului), previziuni și prognoze, în vederea asigurării optimului între calitatea ocupării, inovare, performanță economică și bunăstare generală și individuală. Programul își propune abordarea tematică din perspectiva creșterii calității în contextul marilor provocări societale, al digitalizării și orientarea spre soluții și sisteme inovative social, orientate către reducere inegalităților și asigurarea unui grad înalt de incluziune.

Obiective:

 1. Ocupare de calitate, performanță, digitalizare și competitivitate pe piața muncii
 2. Reducerea inegalităților sociale, incluziune socială
 3. Creșterea calității capitalului uman și a mobilității pe piața muncii
 4. Sisteme sociale inovative


PROGRAME SECTORIALE

Proiectele INCSMPS din Planul Sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerul Muncii și Justiției Sociale pe perioada 2018-2020 sunt:

 1. Analiza socio-economică a domeniului ocupare 2014-2020
 2. Agenda pentru competențe ROMÂNIA 2020, 2025
 3. Posibile abordări ale politicilor la nivel UE și național în perspectiva Președinției române a Consiliului UE
 4. Evaluarea efectelor beneficiilor de asistență socială destinate familiei și copilului asupra participării părinților pe piața muncii
 5. Îngrijirea informală în îngrijirea de lungă durată a persoanelor vârstnice – dezvoltarea de servicii suport și scheme de finanțare
 6. Măsuri destinate creșterii incluziunii sociale a persoanelor vârstnice
 7. Metodologie de monitorizare continuă a calității îngrijirii în instituțiile ce furnizează servicii de îngrijire de lungă durată
 8. Calitatea vieții persoanelor vârstnice dependente în România
 9. Sistem integrat de reducere a sărăciei și excluziunii sociale în mediul rural

 

 
Proiect DiaLogos There are no translations availableProiect „DiaLogos": SNLP în parteneriat cu INCSMPS Bucureşti au semnat, în octombrie 2018, contractul de finanţare a proiectului „DiaLogos" în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA), COMPONENTA 1 - Creșterea capacităţii ONG-urilor şi a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, AXA PRIORITARĂ - Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente, OPERAŢIUNEA - Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP.   Details...Lansare proiect SIPOCA 27  
Autoritatea Naţională pentru Cercetare Stiinţifică şi Inovare în parteneriat cu Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, Cercetării, Dezvoltării și Inovării şi Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - INCSMPS Bucureşti au semnat contractul de finanţare din Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) pentru proiectul„Dezvoltarea capacității administrative a ANCSI de implementare a unor acțiuni stabilite în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare tehnologică și Inovare 2014-2020.”, cod SIPOCA 27        MAI MULTE INFORMAŢII   Details...