■ Acasă arrow Activitati de CDI arrow Programe realizate in ultimii cinci ani
■ Acasă
Despre noi
Aniversare 25 de ani
Contact
Management
Departamente
Activitati de CDI
Personal
Alte Activităţi Conform Legii
Evenimente/Anunţuri
Parteneri
Premii
Oportunităţi/carieră
Legături Utile
Achizitii publice
Vanzari active
Conditii de utilizare
Politica de confidentialitate a datelor
Programe realizate Ón ultimii cinci ani

Rezultatele obţinute în perioada 2011- 2017, se încadrează în următoarele categorii:

 

 1. Metodologii şi modele de investigare a fenomenelor economice şi sociale la nivel naţional sau regional, utilizând tehnici econometrice si de analiză spatială; perspective spațiale ale pieței muncii, profilarea teritorială a locurilor de muncă după sectoare de activitate;
 2. Metodologii şi tehnici de previziune de tip „foresight”;
 3. Prognoze ale dinamicii pieţei muncii la nivel local, regional şi naţional; 
 4. Dezvoltarea studiilor şi analizelor comparative utilizând tehnici de tip cluster sau benchmarking;
 5. Studii de impact al politicilor ex-post;
 6. Studii de impact al măsurilor/direcţiilor de acţiune ex-ante 
 7. Analize cu rol de caracterizare a fenomenelor socio-economice prin combinarea tehnicilor econometrice cantitative cu analizele calitative sociologice şi comportamentale; 
 8. Stabilirea unor direcţii de acţiune politică şi măsuri de politică; 
 9. Construcţii metodologice aplicabile în cadrul unor platforme informatice. 

 

PROGRESS -Community Programme for Employment and Social Solidarity

- EUROMOD - Microsimulation Tool for Modelling the Impact of Policy Measures 
Responsabil de proiect: dr. Eva Militaru
https://www.euromod.ac.uk/

 

European Commission FP7 - Programul Cadru 7


PNCDI II- ANCS

 •  DYNAHU - Interacţiunea dinamică dintre componentele umane şi naturale bazată pe sinergia factorilor ecologici şi socio-economici în zonele cu urbanizare rapidă, Contract no. 66/2012, COORDONATOR: INOE
  http://dynahu.inoe.ro/
 • Programul nucleu SOACT 3

Obiective generale, specifice, proiecte, finantare
Rezultatele obtinute

 

 • Programul sectorial Leonardo da Vinci

2010-1-ES1-LEO05-21049 
E-RACE+: European Rational Analysis of Vulnerable Enterprises
www.e-raceplus.eu

 

518475-LLP-1-2011-1-ES-GRUNDTVIG-GMT   
Planing for Intelectuality: social games as innovative methodology for 
training adults key competences” – P4I

www.p4i-project.eu

2011-1-ES1-LEO05-3649
Telework for life-work reconciliation in EU (WOMEN - IN)

www.women-in.eu   Newesletter 1


2012-1-RO1-LEO05-21119
The value of work for individual position on labour market (VOW+IPLM)

www.vowplusiplm.eu

Presentation    News 1 2 

2012-1-ES1-LEO05-48248
Improving the entrepenaurial skills through the serious games supporting on social networks
Entrepreneurship in serious (EiS)

http://www.e-seriousgames.com/  News 1 2

2012-1-ES1-LEO05-48196
Competences assessment and improvement tool addressed to VET learners and teachers based on new working demands (VTeCOACH )
www.vtecoach.eu    News

2013-1-RO1-LEO05-28787
Support against Vocational Traning and Education Dropout (SaVED)

http://www.project-saved.eu
Project presentation
    

 •  Programul sectorial al MMFPSPV, 2015

- Optimizarea impozitării si taxării muncii, ca pârghie de creştere a atractivităţii ocupării forţei de muncă

- Metode de măsurare a calităţii locurilor de muncă şi politici dedicate îmbunătăţirii nivelului calităţii

- Proiectarea unui sistem integrat de management al fluxurilor migraţiei lucrătorilor în vederea gestionării adecvate a migraţiei economice (dubla dimensiune: emigraţie şi imigraţie; evaluare şi prognoza)

- Strategie pentru promovarea ocupării forței de muncă în rândul persoanelor vârstnice

- Studiu privind impactul politicilor privind inserția tinerilor pe piața muncii

- Modele de reconfigurare a sistemelor de beneficii sociale şi evaluarea impactului asupra reducerii sărăciei şi distribuţiei veniturilor

- Eficienţa şi eficacitatea sistemului de beneficii de asistenţă socială din România în vederea perfecţionării şi modernizării, prin utilizarea modelului de microsimulare. Evaluări şi monitorizări continue/anuale

- Modele de incurajare a investitiei in formarea continua la nivel de firma

- Evaluarea politicilor si masuri de incurajare a imbatranirii active

- Evaluarea efectelor măsurilor active asupra reducerii şomajului şi creşterii ocupării

- Sistem de masuri de crestere a ocuparii orientate catre populatia din mediul rural
 •   Programul sectorial al MECS

- Evaluarea și prognozarea cererii de muncă potențiale pentru absolvenții de învățământ superior, în structură ocupațională, la orizontul anului 2020, în vederea dezvoltării corespunzătoare a politicilor privind instruirea de nivel universitar

Responsabil de proiect: dr. Vasilica Ciuca (coordonator consortiu)

 www.prevedu.ro

 


DanubePeerChains There are no translations available Proiect "DanubePeerChains: National Scientific Research Institute for Labour and Social Protection - INCSMPS, is Romanian partner in the project funded by the Transregational Interreg Danube Program, DanubePeerChains, DTP3-497-1.2         Details...