■ Acasă arrow Activitati de CDI arrow Programe realizate in ultimii cinci ani
■ Acasă
Despre noi
Aniversare 25 de ani
Contact
Management
Departamente
Activitati de CDI
Personal
Alte Activităţi Conform Legii
Evenimente/Anunţuri
Parteneri
Premii
Oportunităţi/carieră
Legături Utile
Achizitii publice
Vanzari active
Programe realizate Ón ultimii cinci ani

Rezultatele obţinute în perioada 2011- 2017, se încadrează în următoarele categorii:

 

 1. Metodologii şi modele de investigare a fenomenelor economice şi sociale la nivel naţional sau regional, utilizând tehnici econometrice si de analiză spatială; perspective spațiale ale pieței muncii, profilarea teritorială a locurilor de muncă după sectoare de activitate;
 2. Metodologii şi tehnici de previziune de tip „foresight”;
 3. Prognoze ale dinamicii pieţei muncii la nivel local, regional şi naţional; 
 4. Dezvoltarea studiilor şi analizelor comparative utilizând tehnici de tip cluster sau benchmarking;
 5. Studii de impact al politicilor ex-post;
 6. Studii de impact al măsurilor/direcţiilor de acţiune ex-ante 
 7. Analize cu rol de caracterizare a fenomenelor socio-economice prin combinarea tehnicilor econometrice cantitative cu analizele calitative sociologice şi comportamentale; 
 8. Stabilirea unor direcţii de acţiune politică şi măsuri de politică; 
 9. Construcţii metodologice aplicabile în cadrul unor platforme informatice. 

 

PROGRESS -Community Programme for Employment and Social Solidarity

- EUROMOD - Microsimulation Tool for Modelling the Impact of Policy Measures 
Responsabil de proiect: dr. Eva Militaru
https://www.euromod.ac.uk/

 

European Commission FP7 - Programul Cadru 7


PNCDI II- ANCS

 •  DYNAHU - Interacţiunea dinamică dintre componentele umane şi naturale bazată pe sinergia factorilor ecologici şi socio-economici în zonele cu urbanizare rapidă, Contract no. 66/2012, COORDONATOR: INOE
  http://dynahu.inoe.ro/
 • Programul nucleu SOACT 3

Obiective generale, specifice, proiecte, finantare
Rezultatele obtinute

 

 • Programul sectorial Leonardo da Vinci

2010-1-ES1-LEO05-21049 
E-RACE+: European Rational Analysis of Vulnerable Enterprises
www.e-raceplus.eu

 

518475-LLP-1-2011-1-ES-GRUNDTVIG-GMT   
Planing for Intelectuality: social games as innovative methodology for 
training adults key competences” – P4I

www.p4i-project.eu

2011-1-ES1-LEO05-3649
Telework for life-work reconciliation in EU (WOMEN - IN)

www.women-in.eu   Newesletter 1


2012-1-RO1-LEO05-21119
The value of work for individual position on labour market (VOW+IPLM)

www.vowplusiplm.eu

Presentation    News 1 2 

2012-1-ES1-LEO05-48248
Improving the entrepenaurial skills through the serious games supporting on social networks
Entrepreneurship in serious (EiS)

http://www.e-seriousgames.com/  News 1 2

2012-1-ES1-LEO05-48196
Competences assessment and improvement tool addressed to VET learners and teachers based on new working demands (VTeCOACH )
www.vtecoach.eu    News

2013-1-RO1-LEO05-28787
Support against Vocational Traning and Education Dropout (SaVED)

http://www.project-saved.eu
Project presentation
    

 •  Programul sectorial al MMFPSPV, 2015

- Optimizarea impozitării si taxării muncii, ca pârghie de creştere a atractivităţii ocupării forţei de muncă

- Metode de măsurare a calităţii locurilor de muncă şi politici dedicate îmbunătăţirii nivelului calităţii

- Proiectarea unui sistem integrat de management al fluxurilor migraţiei lucrătorilor în vederea gestionării adecvate a migraţiei economice (dubla dimensiune: emigraţie şi imigraţie; evaluare şi prognoza)

- Strategie pentru promovarea ocupării forței de muncă în rândul persoanelor vârstnice

- Studiu privind impactul politicilor privind inserția tinerilor pe piața muncii

- Modele de reconfigurare a sistemelor de beneficii sociale şi evaluarea impactului asupra reducerii sărăciei şi distribuţiei veniturilor

- Eficienţa şi eficacitatea sistemului de beneficii de asistenţă socială din România în vederea perfecţionării şi modernizării, prin utilizarea modelului de microsimulare. Evaluări şi monitorizări continue/anuale

- Modele de incurajare a investitiei in formarea continua la nivel de firma

- Evaluarea politicilor si masuri de incurajare a imbatranirii active

- Evaluarea efectelor măsurilor active asupra reducerii şomajului şi creşterii ocupării

- Sistem de masuri de crestere a ocuparii orientate catre populatia din mediul rural
 •   Programul sectorial al MECS

- Evaluarea și prognozarea cererii de muncă potențiale pentru absolvenții de învățământ superior, în structură ocupațională, la orizontul anului 2020, în vederea dezvoltării corespunzătoare a politicilor privind instruirea de nivel universitar

Responsabil de proiect: dr. Vasilica Ciuca (coordonator consortiu)

 www.prevedu.ro

 
Proiect DiaLogos There are no translations availableProiect „DiaLogos": SNLP în parteneriat cu INCSMPS Bucureşti au semnat, în octombrie 2018, contractul de finanţare a proiectului „DiaLogos" în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA), COMPONENTA 1 - Creșterea capacităţii ONG-urilor şi a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, AXA PRIORITARĂ - Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente, OPERAŢIUNEA - Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP.   Details...Lansare proiect SIPOCA 27  
Autoritatea Naţională pentru Cercetare Stiinţifică şi Inovare în parteneriat cu Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, Cercetării, Dezvoltării și Inovării şi Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - INCSMPS Bucureşti au semnat contractul de finanţare din Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) pentru proiectul„Dezvoltarea capacității administrative a ANCSI de implementare a unor acțiuni stabilite în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare tehnologică și Inovare 2014-2020.”, cod SIPOCA 27        MAI MULTE INFORMAŢII   Details...