Home arrow Career
  Home
About Us
25 Years Anniversary
Contact Us
Management
Departments
RDI Activities
Our Staff
Other Activities, According to the Law
Events/Announcements
Partners
Awards
Career
Useful Links
Public Procurement
Vanzari active
Conditii de utilizare
The Privacy Policy
Career

 Rezultat evaluare dosare concurs - Comisia Secretariatului Științific

În urma analizei dosarelor în conformitate cu Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, Metodologia de desfășurare a concursului/examenului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul INCSMPS și cerințele din anunțul pentru Concursul privind ocuparea unui post de cercetător științific gradul I domeniul SOCIOLOGIE publicat în data de 06.08.2021, comisia constituită conform deciziei directorului general al INCSMPS 112/02.09.2021, RECOMANDĂ următoarele:

Mariana-Cristina MOCANU

Postul vizat: CS.gr.I – domeniul sociologie     

Elemente de susținere cu privire la îndeplinirea condițiilor legale - Are studii  de licență in sociologie și master în domeniul Stiinte Politice. Doctor  în sociologie, titlu acordat de către Universitatea din  București. Cercetător științific gr. II  în cadrul INCSMPS, departamentul Educație, Formare Profesională Continuă și Relația cu Piața Muncii cu vechime de 19 ani în activitatea de CD   

Recomandare - Sunt îndeplinite condițiile conform cerințelor postului scos la concurs și prevederilor legale (domeniul de licență/doctorat în specialitatea sociologie, vechime de minim 9 ani) si drept urmare RECOMAND admiterea dosarului pentru concurs.


Florian OLTEANU   

Postul vizat: CS.gr.I – domeniul sociologie   

Elemente de susținere cu privire la îndeplinirea condițiilor legale - Are studii  de licență n istorie si master in specializarea Studii Europene. Doctor in istorie, titlu acordat de Universitatea din  Craiova. Lector universitar doctor Universitatea Craiova – Facultatea de Științe Sociale cu vechime de 11 ani în învățământ superior
Recomandare - Nu sunt îndeplinite condițiile conform cerințelor postului scos la concurs și prevederilor legale (domeniul de licență/doctorat nu este în specialitatea sociologie) și drept urmare RECOMAND respingerea dosarului pentru concurs.


Data: 08.09.2021

Presedinte: Dr.ec.Catalin Ghinararu – CS gradul I, secretar științific
Membrii: Dr. Daniela Pașnicu, CS gradul I; Dr. Luise Mladen, CS gradul I
 

Rezultatul final al concursului pentru ocuparea postului de designer si administrator baza de date/expert IT in cadrul proiectului “ ReConect- Adaptare -Mecanism Integrat de Anticipare, Monitorizare, Evaluare a Pietei Muncii si Educatiei”:

 

Dl. Draghici Razvan este declarat admis si va fi contactat pentru procedura de semnare a contractului individual de munca. 

Raspuns contestatii concurs iulie 2019

Raspunsul comisiei de contestatii poate fi vizualizat accesand acest link

Rezultatul privind nota la proba orala (interviu) si nota finala la concurs  in data de 11 iulie 2019

Rezultatul final poate fi vizualizat accesand acest link .

Rezultatul final privind nota la proba scrisa (eseu) in data de 08 iulie 2019

Rezultatul final poate fi vizualizat accesand acest link .

Situatie dosare concurs angajare cercetatori iunie 2019

Va aducem la cunsotinta prin prezenta situatia admiterii/respingerii dosarelor de concurs conform prevederilor Legii 319/2003 privind statutul personalului de cercetare dezvoltare, art 16, (3), lit a,b si c dupa cum urmeaza:

1.       Dl.Ghena Cristian Nicolae, candidat pentru post de CS gr. 3,m dept piata muncii – DOSAR ADMIS la concurs (mentiune: pe criterii legate de absenta experientei de cercetare doi membrii ai Comisiei Secretariatului stiintific au propus respingerea; totusi tinand cont de faptul ca sunt indeplinite conditile legale conform art.16, (3), lit.c din L319/2003, dosarul trebuie totusi admis la concurs cu mentiune);

2.       Dna. Ana Maria Dima, candidat la postul de cercetator stiintific, dept politici sociale – DOSAR ADMIS la concurs;

3.       Dna. Elen-Silvia Bobarnat, candidat la postul de asistent de cercetare, dept educatie, pregatire continua si relatii cu piata muncii – DOSAR ADMIS la concurs;

4.       Dna. Raluca Mihaela Molea, candidat la postul de asistent de cercetare, dept educatia, pregatire continua si relatii cu  piata muncii – DOSAR ADMIS la concurs;

5.       Dna. Ana Maria Gatea, candidat la postul de asistent de cercetare, dept Salarii, venituri, fiscalitate – DOSAR ADMIS la concurs;

6.       Dna Nastasa Anamaria, candidat la postul de asistent de cercetare, dept Educatie, pregatire continua si relatii cu piata muncii – DOSAR ADMIS la concurs.

 

Eseul pentru proba scrisa se va transmite in format pdf  pe adresa de This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it pana la data de 03.07.2019 la orele 16,00.

 

Bucuresti, INCSMPS – iulie 01.2019

Membrii Comisiei de concurs

 

 

 

Rezultatul final privind concursul din data de 22.10.2018
pentru postul de responsabil financiar Departamentul Economic, Financiar, Serviciul Financiar-Contabilitate și Salarizare


  1. Stefan Mihaiela

  • Punctaj  obținut proba scrisă - 100
  • Punctaj  obținut interviu - 100
  • Punctaj final concurs - 100
  • Mențiunea - admis

 

CONCURS RESPONSABIL FINANCIAR

 

      Institutul Național de Cercetare Știintifica în domeniul Muncii si Protectiei Sociale (I.N.C.S.M.P.S) cu sediul în București, Str. Povernei, nr.6-8, Sector 1, CIF: 9254436, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacantă de execuție (1 post), în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

•    1 responsabil financiar – 2 ore/zi, 10 zile/lună - Departamentul Economic, Financiar, Serviciul Financiar-Contabilitate și Salarizare

       Principalele cerinţe ale postului, mai sus menţionat, potrivit prevederilor din fişa postului - asigură următoarele: coordonarea financiară a proiectului la nivelul institutului; relația financiară cu terții (trezorerie, banci, furnizori, parteneri);  respectarea execuției bugetului aferent I.N.C.S.M.P.S. în cadrul proiectului; participă la întâlnirile de management și ale echipei de proiect; informează responsabilul de proiect în legătură cu derularea financiară a proiectului; păstrează documentele justificative ale proiectului (mai puţin cele de salarizare și resurse umane care se gestionează în cadrul biroului Resurse umane); în cazul auditării şi controlului din partea autorităților competente, pune la dispoziția acstora documentele justificative și situațiile solicitate de către aceștia; menţinerea unei legături permanente cu responsabilul financiar de la nivelul beneficiarului.

       Concursul se desfăşoară la sediul I.N.C.S.M.P.S din Str. Povernei, nr.6-8, Sector 1, Bucureşti, conform calendarului urmator:

  1. depunere dosare concurs: 09-19.10.2018
  2. proba scrisă (test grilă): 22.10.2018 ora 10:00
  3. proba interviu: 22.10.2018 ora 15:00
  

CONCURS DIRECTOR GENERAL

 

“CONCURS DIRECTOR GENERAL”

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice - Autoritatea Naţionala pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la Institutul Nationade Cercetare ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S.,

in conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.576 din 26 august 2016 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general

 

la institutele naţionale de cercetare-dezvoltarepublicata in Monitorul oficial nr.655 din 26 august 2016Partea I. 

 

 

 

Anunţ concurs director general INCSMPS

Documente:

Regulament de organizare şi funcţionare INCSMPS

Contract colectiv de muncă

Raport de activitate 2014

Raport de activitate 2015

Bilanţ contabil 2014

Bilanţ contabil 2015

Listă contracte CD în derulare

Raport financiar

Listă principale acte normative aplicabile

Acte normative concurs CS I, CS II

Domenii CD ale INCSMPS

Model contract-cadru

 

Bibliografia generală

 

Etapa a II-a a concursului:

- Contestatie

- Rezultat contestatie

- Raspuns contestatie

 


DanubePeerChains Proiect "DanubePeerChains: National Scientific Research Institute for Labour and Social Protection - INCSMPS, is Romanian partner in the project funded by the Transregational Interreg Danube Program, DanubePeerChains, DTP3-497-1.2         Details...